Ada Wałowska

Magister teologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Master of theology of the Faculty of Theology of the University of Opole

Box PDF