Wygaśnięcie władzy delegowanej wskutek wystąpienia przyczyn natury wewnętrznej (kan. 142 §§ 1-2 KPK)

Cessation of Delegated Power as a Result of an Internal Cause (can. 142 §§ 1-2 CIC)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 353 - 359

Publikacja w numerze: 32 (2012)

Autor: Ginter Dzierżon

Box PDF