Wkład duchowieństwa katolickiego w rozwój duchowy i materialny gmin pogranicza — Godowa, Gorzyc Śląskich i Krzyżanowic w XX wieku

Contribution of the catholic priesthood into spiritual and material development the bordering communes Godów, Gorzyce Śląskie and Krzyżanowice in XX century

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 255 - 270

Publikacja w numerze: 32 (2012)

Autor: Henryk Olszar

Box PDF