Wiara i poznanie. Josepha Ratzingera koncepcja noetycznej struktury aktu wiary (II)

Glaube und Erkenntnis. Joseph Ratzingers Konzeption von noethischer Struktur des Glaubensaktes (II)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 47 - 80

Publikacja w numerze: 30 (2010)

Autor: Jan Cichoń

Box PDF