The divorce between nation and religion

Rozłam między narodowością i religią

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 395 - 402

Publikacja w numerze: 35 (2015)

Autor: Pierre de Charentenay

Streszczenie:

W najnowszej historii mieliśmy do czynienia z koegzystencją narodowości i religii w myśl zasady cuius regio eius religio. Jednakże w latach 60. XX w. zostały zapoczątkowane dwa zjawiska. Pierwszym z nich jest sekularyzacja, która prowadzi do tego, co niektórzy autorzy nazywają „ekskulturacją”, kiedy osobiste praktyki religijne zostają oderwane od kultury narodowej. Drugie zjawisko jest związane z globalną migracją ludzi z ich własną religią. Muzułmanie mieszkają w Europie, a przedstawiciele ruchów ewangelikalnych w krajach muzułmańskich. Kultura w poszczególnych krajach nie jest już katolicką czy protestancką, ale świecką. Jej tożsamość musi poszukiwać innych korzeni aniżeli religijne. Tendencje te rozwijają się inaczej niż zgodnie z kulturą lokalną. Były one silne w niektórych krajach Europy Wschodniej i w USA. Może to prowokować reakcje fundamentalistyczne, mające na celu obronę własnej tożsamości, ale rozłam między narodowością i religią jest dokonującym się procesem.

Box PDF