Stan badań nad śląskimi klasztorami klarysek

State of research on Silesian monasteries of Poor Clares

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 345 - 356

Publikacja w numerze: 35 (2015)

Autor: Katarzyna Szawan

Streszczenie:

In Silesia, in the medieval period, three monasteries of the Poor Clares were established, sequentially in Wrocław, Strzelin and Głogów. The article presents the state of research on all three monasteries. The talks focused on the literature of monasteries, revealing issues which researchers have dealt with so far. It also presents further opportunities for research.

Box PDF