„Skandal krzyża” a motyw świątyni (ναόϛ) według relacji o wyszydzeniu Jezusa na krzyżu (Mk 15,29-32a)

„Skandal des Kreuzes” und Motiv des Tempels (ναόϛ) nach der Überlieferung von Mk 15,29-32a

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 75 - 86

Publikacja w numerze: 32 (2012)

Autor: Mieczysław Mikołajczak

Box PDF