Recenzja: Otfried Höffe, Andreas Kablitz (Hg.), Religion im säkularen Europa, Wilhelm Fink Verlag, Paderborn 2018, 204 S., ISBN 978-3-7705-6298-5

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 227 - 233

Publikacja w numerze: 38 (2018) nr 2

Autor: Inocent-Mária Szaniszló

Box PDF