Recenzja: James F. Keenan, University Ethics. How Colleges Can Build and Benefit from a Culture of Ethics, Wyd. Rowmann & Littelefield, Lanham – Boulder ‒ New York – London 2015, s. 282, ISBN 978-1-4422-2372-1

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 235 - 241

Publikacja w numerze: 38 (2018) nr 2

Autor: Konrad Glombik

Box PDF