Purum Esse znaczy Miłosierdzie. Metafizyka i Objawienie w Ks. Michała Sopoćki przepowiadaniu Bożego Miłosierdzia

Purum Esse Means Mercy. Metaphysics and Revelation in Bl. Michał Sopoćko's Teaching on Bożego Miłosierdzia

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Box PDF