Liturgiczne i pozaliturgiczne przepowiadanie z obrazowością słowną i wizualnością

Das liturgische und außerliturgische Verkündung mit wörtlicher und visueller Bildlichkeit

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 183 - 199

Publikacja w numerze: 32 (2012)

Autor: Hubert Łysy

Box PDF