Kapłan jako przewodnik w kierownictwie duchowym. Refleksja na kanwie dokumentu Kongregacji ds. Duchowieństwa Kapłan — szafarz miłosierdzia Bożego

El sacerdote como guía de la dirección espiritual. Reflexión a la luz del documento de la Congregación para el Clero „El sacerdote, confesor i director espiritual, ministro de la misericordia divina”

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 169 - 179

Publikacja w numerze: 32 (2012)

Autor: Robert Kantor

Box PDF