Dyskusja J. Ratzingera – Benedykta XVI z eschatologiczną interpretacją królestwa Bożego w aspekcie egzegetycznym

J. Ratzinger-Benedict XVI discussion with eschatological interpretation of the kingdom of God in exegetical aspect

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 143 - 152

Publikacja w numerze: 32 (2012)

Autor: Przemysław Król

Box PDF