Duke Wenceslas and the possible reasons for his assassination in the context of the social transformations of the central Bohemian territory in the first third of the tenth century

Książę Wacław i możliwe powody jego zamordowania w kontekście przemian społecznych w środkowych Czechach w pierwszym trymestrze X wieku

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 179 - 193

Publikacja w numerze: 38 (2018) nr 1

Autor: Tomáš Petráček

Streszczenie:

In this paper the author analyses sources of the tenth century to reconstruct the social history of Bohemian territory in a period of transition towards a centralised state organisation and develops a new theory on the possible reasons for the assassination of Duke Wenceslaus in the year 935.

Box PDF