Anthropological Topics in the Interreligious Dialogue. A Christian-Orthodox Perspective

Tematy antropologiczne w dialogu międzyreligijnym — perspektywa prawosławna

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 7 - 19

Publikacja w numerze: 34 (2014)

Autor: Adrian Boldişor

Streszczenie:

Dialog międzyreligijny ma stałe miejsce w porządku obrad różnych organizacji, zarówno świeckich, jak i religijnych. W dialogu tym konieczność dyskusji na temat praw człowieka związana jest z faktem życia ludzi w multireligijnym świecie, w którym żyją obok siebie przedstawiciele różnych tradycji duchowych. Zagadnienia antropologiczne mają często za zadanie rozwiązywanie bieżących problemów, stawiając w centrum uwagi znaczenie ustanowienia pokoju na świecie i globalne poszanowanie równości międzyludzkiej. W związku z tym poszukuje się praktycznych i konkretnych rozwiązań dotyczących problemów społecznych, ekonomicznych i politycznych, które coraz bardziej niepokoją współczesny świat. Ponadto pytania o człowieka i jego prawa stanowią współczesny obiekt zainteresowania, niezależnie od tradycji religijnych. Wraz z uczestnictwem w spotkaniach międzyreligijnych Kościoły prawosławne aktywnie angażują się w dyskusje bilateralne dotyczące różnych zagadnień antropologicznych. Na przestrzeni lat prawosławni różnych narodowości próbowali wdrożyć wypracowane na nich rozwiązania, które obowiązywałyby nie tylko jakąś konkretną grupę wiernych, ale cały świat prawosławny.

Box PDF